تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. آشنایی با اندام های داخلی – قلب
آشنایی با اندام های داخلی – قلب

آشنایی با اندام های داخلی – قلب

در طب چینی، عملکرد قلب با آناتومی قلب به صورتی که در طب غربی قابل درک باشد متفاوت است. ارگان قلب نشان دهنده یک گروه از عملکردهای فیزیولوژیکی است . علاوه بر تنظیم سیستم قلبی عروقی، مسئول حفظ و نگهداری فعالیتهای سیستم عصبی است.

“قلب بر خون و رگ های خونی فرمانروایی میکند “

وظیفه قلب تنظیم جریان خون است . وقتی که قلب پمپاژ میکند خون در داخل رگ های خونی در اطراف کل بدن منتقل میشود.

قلب , خون و رگهای خونی به واسطه فعالیتهای مشترکشان بهم وابسته هستند.

در طب چینی این ارتباط عملکردی با حاکمیت قلب شناخته میشود.

چی قلب به عملیات پمپاژ قلب اقدام میکند . اگر چی قلب فراوان و کافی باشد، قلب با سرعت عادی پمپاژ میکند. خون به صورت هموار در داخل رگهای خونی منتقل میشود , نبض به طور منظم و دقیق است , و چهره درخشان خواهد بود.

در نتیجه، بدن قادر به دست آوردن از مواد مغذی مورد نیاز از خون برای حفظ حیات است. از سوی دیگر , اگر چی قلب دچار کمبود باشد، خون جریان موثر در رگ های خونی را نمیتواند حفظ کند، و نبض ضعیف است. فرد رنگ پریده به نظر می رسد ، و زبان هم رنگ پریده و سفید میباشد . و افراد تپش قلب، ناراحتی قفسه سینه و درد را تجربه میکنند.

“قلب بر روح و روان حاکمیت میکند”

در طب چینی ، قلب “روح” را ذخیره می کند. به طور کلی، “روح” به نشاط فرد، که در چشمها، گفتار، واکنش و ظاهر کلی منعکس شده اشاره دارد.

به طور خاص، “روح” به توانایی های ذهنی، شناختی و ذهنی یک فرد اشاره دارد.

قلب با تسلط بر سایر ارگان ها و عملکردهای فیزیولوژیکی آنها مسئول فعالیت های ذهنی است . اگر “حاکم روح” خوب باشد، فرد عاقل خواهد بود و یک ذهن روشن و سریع دارد. در صورتی قلب ناهماهنگی داشته باشد، علائم مانند فراموشی، اعتماد به نفس ضعیف، و فرایندهای فکری کند و یا واکنش رخ می دهد.

“عرق مایعی از قلب است.”

عرق از مایعات بدن می آید , که یک بخش اساسی و جدایی ناپذیر از خون است. خون توسط قلب حکومت میشود و مایع اصلی این ارگان است. از آنجا که عرق از مبدا همان خون می آید، در طب چینی عرق کردن بیش از حد بهره برداری از چی و خون قلب مطرح شده ، و منجر به علائمی مانند تپش قلب میشود . در نتیجه، افرادی که غیر طبیعی عرق میکنند معمولا کمبود قلب دارند. اگر چنین عرق کردن خود به خودی است، ناهماهنگی متعلق به کمبود یانگ قلب است . اگر در شب میباشد، ناهماهنگی متعلق به کمبود یین قلب است.

“قلب به زبان باز می شود. درخشش قلب در صورت آشکار می شود.

در طب چینی، زبان و چهره هر دو پنجره ای برای قلب و خون هستند.قلب به زبان باز میشود زیرا آنها به هم متصل هستند.

با مشاهده زبان و با دیدن “درخشش قلب که در صورت ظاهر میشود ،” در مورد چگونه قلب عملکرد میتوان اطلاعات خوبی به دست آورد .

برای مثال، اگر عملکرد قلب طبیعی باشد ، افراد درخشندگی، گونه های قرمز سالم و زبان صورتی خواهند داشت .

در صورتی استاز خون (وقتی که خون قادر به جریان هموار از طریق عروق خونی نیست ) وجود دارد صورت و زبان بنفش ظاهر می شود.

یک منبع سالم خون نیز برای فراهم آوردن مواد مغذی برای رشد مو ضروری است زیرا در طب چینی ، تصور می شود که مو “باقی مانده از خون است. اگر رشد مو تحت تاثیر قرار گیرد میتواند نشان دهنده مشکل قلب و خون باشد.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید