تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. آشنایی با اندام های داخلی – کلیه
آشنایی با اندام های داخلی – کلیه

آشنایی با اندام های داخلی – کلیه

عملکردهای کلیه

کلیه ها غالبا “ریشه حیات” یا ریشه چی پیش – بهشتی (Pre-Heaven Qi) در نظر گرفته می شوند چرا که کلیه ها، جوهره ای که در شکل پیش-آسمانی خود از والدین منشا گرفته و در زمان انعقاد نطفه ساخته شده را ذخیره می کنند. این جوهره، بنیه ما را معین و بنابراین توصیف کلیه ها به عنوان ریشه حیات نیز به همین خاطر است.

از آنجایی که کلیه ها جوهره را ذخیره می کنند، نخستین عملکرد کلیه ها کنترل تولد، رشد، تولیدمثل و نمو می باشد. کلیه ها Marrow  را نیز تولید، ذهن  را سرشار و استخوان ها را کنترل می کنند، خانه نیروی اراده (Zhi) بوده و دروازه حیات (وزیر آتش) را در کنترل دارند.

کلیه ها اساس تمام انرژی های یین و یانگ بدن هستند.

 

یین و یانگ کلیه یک ریشه دارند و برای وجود خود به هم وابسته اند. یین کلیه پیش ماده بنیادی برای یانگ کلیه را فراهم میکند و یانگ کلیه گرمای لازم برای تمام عملکردهای کلیه را فراهم میکند از آنجا که یین و یانگ اساسا یکی هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند کمبود یکی هر چند در نسبتهای مختلف لزومان نشان از کمبود دیگریست . یین و یانگ کلیه را میتوان به یک چراغ نفتی تشبیه کرد که نفت نشان دهنده یین کلیه و شعله نشان دهنده یانگ کلیه است اگر نفت ( یین کلیه) کم شو شعله ( یانگ کلیه ) نیز کم خواهد شد.

اگر نفت (یین کلیه) را خیلی زیاد کنیم ممک است به راحتی شعله (یانگ کلیه ) را خاموش یا خفه کنیم. به همین دلیل در درمان عدم هماهنگی کلیه , فرد معمولا به افزایش انرژی یین و یانگ آن هر دو ( هر چند در نسبت های مختلف ) نیاز دارد تا از کاهش یکی از آنها جلوگیری شود.​

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید