تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. طب سنتی چینی (TCM) چیست؟
طب سنتی چینی (TCM) چیست؟

طب سنتی چینی (TCM) چیست؟

طب سنتی چینی ( TCM ) بر اساس مدل انرژی بدن استوار است تا مدل بیوشیمیایی طب غربی . چینیان باستان در ورای تمامی زندگیها و مراحل آن یک انرژی حیاتی یافته اند . آنها به این انرژی qi ( که شی ء تلفظ میشود ) گفتند. در جریان توجه به چگونگی جلوگیری و درمان بیماریها این پزشکان دریافتند که انرژی ذکر شده در مسیرهای خاصی از بدن جریان دارد که مریدیان نامیده میشوند. هر یک از این مریدیان ها با یک سیستم فیزیولوژیکی مخصوص و ارگان درونی در ارتباط است .بیماری در اثر نارسایی و یا عدم توازن انرژی در این مریدیان ها و سیستم فیزیولوژیکی مرتبط با آنها بوجود می آید . نقاط سوزنکاری مکانها و محلهای خاصی در طول این مریدینها هستند . هر نقطه دارای یک اثر قابل پیش بینی بر روی انرژی حیاتی عبور کننده از آن می باشد. دانش امروزی تاکید کرده است که این نقاط دارای بار الکتریکی هستند که به نوبه خود اثباتی بر موقعیت مریدیانها می باشد.

   طب سنتی چینی از سیستم ظریف و پیچیده تشخیص زبانی و نبض ، لمس و معاینه نقاط و مریدیان ها ، تاریخچه پزشکی بیمار و سایر علائم و نشانه ها برای اتخاذ یک تصمیم درست و تشخیص ترکیبی استفاده می کند. پس از آن برنامه های درمانی برای رساندن بدن به یک حالت متوازن و سلامت اجرا میشود. بسیاری از بیماریها با استفاده از طب سوزنی و چینی به سرعت بهبود می یابند. با این حال برخی از بیماریها که در طول سالهای متمادی گسترش و توسعه یافته اند فقط در پرتو برنامه های دراز مدت درمانی و به تدریج درمان میشوند. همانند سایر روشهای درمانی . عواملی مانند دیدگاه و نقطه نظر بیمار ، رژیم غذایی ، اراده و شرایط زندگی بر نتایج حاصل از درمان تاثیر دارند .

شکل گیری و توسعه TCM

طب سنتی چینی دارای تاریخچه باستانی است . قدیمی ترین وسایل دست ساز که تا کنون کشف شده اند ، سوزنهای سنگی هستند که در ویرانه ها ی عصر حجر جدیداً از زیر خاک بیرون کشیده شده اند . کتیبه های روی استخوانها و همچنین روی پوسته لاک پشت را که به دوره “ شان دنیاستی “ ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل برمی گردد و نشان دهنده اولین آثار نوشته شده تصویری مربوط به طب سوزنی و موگزیباسیون می باشند. در طول قرون سوم و دوم قبل از میلاد کتاب “ شاهکارهای داخلی امپراطور زرد “ تالیف گردید . این اثر پایه های تئوریک طب چینی را مطرح کرد که تا کنون نیز باقی مانده است . محتوای این اثر برجسته عبارتند از : فیزیولوژی و آسیب شناسی بدن ، پایه های تشخیص ، جلوگیری و درمان بیماریها .

شاخصه های خاص و بارز TCM
TCM تعریف خاص خودش را از فعالیتهای فیزیولوژیکی و تغییرات پاتولوژیکی بدن انسان دارد. همچنین دارای شاخصه های تشخیصی و متمایز کننده بسیاری در نحوه تشخیص و درمان بیماریهاست . این سیستم تئوریک برجسته دارای دو ویژگی اساسی است که عبارتند از : مفهوم انسجام و درمان بر اساس تمایزات سندرم ها . بعنوان مثال : این سیستم بدن انسان را همانند یک واحد ارگانیک در نظر میگیرد . مرکز این سیستم ، سیستم ارگانهای زانگ  فو است که از طریق یک سیستم گسترده تر از مریدیان ها بهم مربوط می شوند.

همچنین طب سنتی چینی ، ارتباط بین انسان و طبیعت را همانند یک واحد هماهنگ و یکپارچه در نظر میگیرد . با این حال که به اهمیت ۶ فاکتور آب و هوایی و ۷ فاکتور حسی در بیماریزایی آگاه است ، ولی به فاکتورهای بیماریزایی درونی بیشتر اهمیت می دهد . یک سیستم تشخیصی تمایز سندرم ها ( بیان ژنگ ) را بر اساس چهار روش تشخیصی ، هشت سندرم اصلی ، ایجاد کرده است . همچنین تمایز سندرم ها بر اساس فرضیه ارگانهای زانگ  فو نیز صورت می پذیرد .در سیستم TCM اولویت اول در جلوگیری است و درمان در جایگاه دوم قرار دارد . در این سیستم موارد زیر در درمان بیماری مد نظر قرار میگیرند. : ابتدا توجه به دلیل اصلی ، و در عین حال در نظر قرار دادن شرایط آب و هوایی و فصلی . موقعیت جغرافیایی و طبع و بنیه بیمار .

تئوریهای اصلی و پایه TCM

تئوری یین  یانگ ، پنج عامل ( عنصر ) ، ارگانهای زانگ  فو ، مریدیان ها ، نقاط سوزنکاری ، qi ، خون و مایعات بدن ، هفت حس و شش عامل بیماریزا ، چهار روش تشخیص و تمایز سندرم ها که تشکیل دهنده دانش اصلی طب چینی و سوزنی و موگزیباسیون هستند ، شکل های اصلی درمان را تشکیل می دهند.

مفهوم Qi در TCM

چینیان باستان یک نیروی زندگی بخش یا انرژی حیاتی را که Qi نامیدند توصیف کردند که این نیرو ( انرژی ) در جهان هستی و تمامی موجودات زنده وجود دارد. Qi میتواند و البته باید بطور مداوم حرکت و تغییر داشته باشد .

Qi عمدتاً از طریق غذا و تنفس وارد بدن میشود و پس از استخراج انرژی در راستای مسیرهای ویژه که مریدیان نامیده می شوند در بدن گردش دارد. مریدیانها ، ارگانهای حیاتی داخلی بدن را با پوست و ماهیچه های روی سطح بدن ارتباط می دهند . همچنین کانالهای ارتباطی بین ارگانهای حیاتی و ارگانهای جانبی بدن بحساب می آیند.

تا زمانیکه Qi آزادانه در مریدیان ها گردش دارد بدن سالم و سلامت خواهد بود . توقف گردش Qi در طول مریدیان منجر به درد و بیماری میشود. طب سوزنی میتواند چنین توقفی را از طریق رساندن Qi به نقاطی که دچارکمبود و نارسایی Qi شده اند و یا خارج کردن آن از محل هایی که فراوانی وجود دارد اصلاح کند.

سوال و جوابهایی درباره طب سوزنی

سوزن را باید تا چه عمقی در پوست فرو کرد

   در تعیین عمق فرو بردن سوزن عواملی مانند آناتومی نقاط انتخاب شده ، اندازه و سن و بنیه بیمار همگی نقش دارند . بطور کلی سوزن ممکن است تا عمق ۵/۰ تا ۵/۱ cun فرو برده شود .

آیا طب سوزنی برای بیمار ضرر هم دارد

   سوزنهای طب سوزنی تفاوت چشمگیری با سوزنهای هیپودرمیک تزریقی دارند . این سوزنها بسیار ظریف و انعطاف پذیر هستند و معمولا ً هیچگونه دردی را بهنگام فرو بردن سوزن در فرد ایجاد نمی کنند. تاثیرات درمانی طب سوزنی با احساس خاصی همراه است که عبارتند از : گرفتگی ناچیز عضله ، سنگینی ، ورم ، سوزش یا حس الکتریکی حرکتی در مسیر مریدیان ها . هر گونه احساس درد معمولا ً ناچیز و خفیف است .

   آیا سوزنهای مورد استعمال تمییز هستند ؟

   اکثر پزشکان طب سوزنی از سوزنهای استریل شده ، یک بار مصرف و بسته بندی شده استفاده می کنند تا از سرایت و انتشار بیماریهای عفونی جلوگیری کنند واز کنترل کامل این بیماریها اطمینان حاصل نمایند .

آیا طب سوزنی فقط با سوزن انجام میشود ؟

   پزشکان طب سوزنی ممکن است بجای سوزن یا بهمراه آن از چندین تکنیک مختلف هم بهره بگیرند که عبارتند از : موگزیباسیون ، که عبارت است از سوزاندن Artemisia Vulgaris Sinensis روی نقاط سوزنکاری : کاپینگ : تحریک الکتریکی یا تحریک نقطه ای ( که معمولاً در کودکان صورت می پذیرد ) و لیزر .

در روش درمانی طب سوزنی معمولا چند جلسه درمان ضروری می باشد؟

   طبیعت ، شدت و تاریخچه بیماری بهمراه خود فرد ، تعیین کننده تعداد درمان ها ضروری می باشند. بطور کلی بین ۵ تا ۱۵ جلسه درمان برای اکثر بیماریهای مزمن کافی است . شرایط حادی هم هستند که فقط نیاز به یک جلسه درمان دارند و همچنین برخی شرایط وخیم تر که ممکن است تعداد دفعات درمان برای آنها بسیار بیشتر باشد . توجه اصلی و اولیه طب چینی بر درمان منشاء اصلی بیماری و بدنبال آن یک سلامتی و بهبودی دراز مدت است . نشانه های بیماری را میتوان با تعداد جلسات کمی درمان از بین برد ولی بهبودی کامل بیماری نیازمند فرآیند دراز مدتی می باشد .

   طب سوزنی چه ناراحتی ها و بیماریهایی را درمان می کند ؟

     سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که طب سوزنی برای درمان موارد زیر مناسب است :

   ناراحتی های گوش ، بینی و گلو: دندان درد ، درد پس از کشیدن دندان ، التهاب لثه ، التهاب حاد و مزمن گوش ، سینوزیت حاد ، التهاب حاد مخاط بینی ، التهاب غشاء مخاط بینی ، التهاب حاد لوزه ها .

   ناراحتی های تنفسی : آسم ، برونشیت ، سرماخوردگی ، آلرژی .

   ناراحتی های معده ای  روده ای: اسپاسم مری و قلب . سکسکه ، گاستروپتویس ، گاستریت ( ورم معده ) حاد و مزمن ، ترش کردن معده ، زخم مزمن اثنی عشر ، کولیت حاد و مزمن ، اسهال خونی ، یبوست ، اسهال ، ایلئوس بعلت انقباض مداوم روده .

   ناراحتی های چشمی : التهاب ملتحمه ، التهاب شبکیه مرکزی ، نزدیک بینی ( در کودکان ) ، آب مروارید بدون درد .

   ناراحتی های عضله ای و عصبی : سردرد ، میگرن ، درد عصب تری ژمینال ، فلج و ضعف عصب صورتی ( در طول ۳ تا ۶ ماه اول بیماری ) ، فلج ناقص و کم شدت پس از یک حمله شدید و ناگهانی ، التهاب عصب پریفرال ، اختلال عصبی مثانه ، شب ادراری ، نورالژی اعصاب بین دنده ای ، سندرم گردن ، التهاب کپسولی چسبنده ، سیاتیک آرنج تنیس باز ، درد ناحیه کمر ، آرتریت استخوانی .

   علاوه بر این ها ، طب سوزنی قرنهای متمادی در کشور چین برای درمان سایر بیماریها نظیر درد مفاصل ، رگ به رگ شدگی ، کشیدگی ( پیچ خوردگی ) ، استرس ، ناراحتیهای پوستی ، نازایی ، بیماری های جنسی ، PMS و اکثر ناراحتی های زنان مورد استفاده قرار می گرفت .

چه ایالتهایی در آمریکا مجاز به انجام طب شرقی و سوزنی هستند؟

   ایالتهای زیر مجوز استفاده از طب شرقی و سوزنی را از مراجع قضایی دریافت کرده اند :

آلاسکا ، آریزونا ، کالیفرنیا ، ( امتحان مربوط به خودش را دارد ) ، کلرادو ، کانکتیکوت ، منطقه کلمبیا در واشنگتن ، فلوریدا ، هاوایی ، ایلینویز ، آیووا ، لوئیزیانا ( امتحان ندارد ) . ماین ، صریلند ، ماساچوست ، مینسوتا ، میسوری ، مونتانا ، نوادا ( امتحان مخصوص به خودش را دارد ) ، ینو همشایر ، ینو جرسی ، نیو مکزیکو ، نیویورک ، کارولینای شمالی ، ارگون ، پنسیلوانیا ، راد آیلند ، کارولینای جنوبی ، تکزاس ، یوتا ، ورمونت ، ویرجیانا ، واشنگتن ، ویرجیانای غربی و سیکانسین .

–          ایالتهایی که اجازه انجام طب سوزنی را از طریق قانونی توسط B.M.E دارا هستند عبارتند از :

   کانزاس و میشیگان

–          ایالتهایی که این کار قانونی شده است و در مورد آن قانون وضع کرده اند عبارتند از :

   آلاما ، جرجیا ، آیداهو ، ایندیانا ، کنتاکی ، میشیگان ، نبرسکا ، اهایو ، اکلاهاما ، تنسی و ویومینگ .​

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید