تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. عملکرد اندام های داخلی – معده
عملکرد اندام های داخلی – معده

عملکرد اندام های داخلی – معده

عملکرد و وظایف معده

معده مهمترین اندام یانگ است. معده به همراه طحال به عنوان ریشه چی پس-آسمانی شناخته شده اند چون منشا تمام چی و خون تولیدشده بعد از تولد است (برعکس چی قبل-آسمانی که در زمان انعقاد نطفه تشکیل می شود). سوالات ساده در فصل ۸ می گوید: طحال و معده ماموران مسئول ذخیره غذا هستند و ۵مزه از آن مشتق می شود. سوالات ساده در فصل ۱۱ می گوید: معده دریای آب و دانه است و منبع بزرگ غذا برای ۶ اندام یانگ است، ۵ طعم وارد دهان می شود تا برای تغذیه ۵ اندام یین در معده ذخیره شود و بنابراین مزه های ۵ اندام یین و ۶ اندام یانگ همه از معده مشتق می شود.​

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید