تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. فرضیه های موجود در مورد اثر طب سوزنی
فرضیه های موجود در مورد اثر طب سوزنی

فرضیه های موجود در مورد اثر طب سوزنی

چندین فرضیه در رابطه با اثر سوزن در بدن وجود دارد:

فرضیه بقراط : درد اثر نیش سوزن بیشتر از درد حاصل است و به قول بقراط از دو درد مقارن , قوی ترین درد , درد ضعیف را میپوشاند و توجیه دیگر اینست که سوزن انتهای ظریف اعصاب را تحریک مینماید و این اثر از طریق اعصاب به عضله مربوطه منتقل میگردد.

فرضیه دانشمندان روسی : هر نقطه از پوست تصویری در قشر مغز دارد . با تحریک یک نقطه و ارتباط آن با مغز اثر خود را روی آن عضو مشخص مینماید.

فرضیه هورمونی : نیش سوزن سبب آزاد شدن موادی از سلول های مستقل و هیستامین ها میگردد که به وسیه کانون توری خود , با تولید واسطه های شیمیایی از نوع آدرنالین و استیل کولین , روی نسج رتیکولوآندوتیال و دستگاه غدد مترشحه داخلی تاثیر مینماید.

فرضیه الکترونیک : سوزن سبب استرس و لذا موجب قوه محرک الکترونیک میگردد تاثیر عصبی حاصل از منشا الکترونیک , نه تنها به وسیله اعصاب پاراسمپاتیک بلکه توسط رشته های دستگاه عصبی سمپاتیک نیز انتقال میابد.

فرضیه یونی : بی نظمی تعادل یونی به وسیله یونهای فلزی سوزن در یک جهت اختصاصی هدایت میگردد علاوه بر آن سوزن روی پتانسیل های گردشی بدن تاثیر مینماید . بالاخره سوزن مکلف به حمل یون های دپولاریزان به بدن تخلیه یونهای مثبت زیاد از حد است.​

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید