تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. نقاط خو-سی The Lower He sea Points
نقاط خو-سی The Lower He sea Points

نقاط خو-سی The Lower He sea Points

هر شش نقطه خو-سی پائینی در اندام های حرکتی پایین و یا پاها در جائی قرار دارند که چی مریدینها یا ارگانهای فو مربوطه یکی می شوند. از این نقاط در درمان بیماریهای ارگان های فو بیشتر استفاده میشود.

برای مثال بیماریهای روده بزرگ با نقطه خو-سی مربوطه ST۳۷ درمان میشود و یا از نقطه خو – سی پایینی ST۳۹ در درمان بیماریهای روده کوچک استفاده می شود.

نقاط خو – پایینی ارگانهای فو  The Lower He sea Points of Six Fu Organs :

شش ارگان فو :

نقطه خو پایینی مریدین معده : St36   – مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین روده بزرگ : St3۷  – مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین روده کوچک : St3۹  – مریدین یانگ مینگ – پا

نقطه خو پایینی مریدین انرژی سه گانه یا سان جیایو : BL3۹  – مریدین تای یانگ  – پا

نقطه خو پایینی مریدین مثانه : BL40  – مریدین تای یانگ  – پا

نقطه خو پایینی مریدین کیسه صفرا : GB34  – مریدین شایو یانگ  – پا

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید