تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. نقاط Yuan Source
نقاط Yuan Source

نقاط Yuan Source

نقاط یوان جایگاههای چی ارگانهای زانگ – فو میباشند.

مریدینها و شاخه های آنها از این نقاط عبور کرده و با هم در می آمیزند.

در مریدینهای یین نقاط یوان با نقاط shu یکی بوده اما در مریدینهای یانگ این دو نقطه از هم جدا میباشند.
نقاط یوان در ناحیه مچ دست و مچ پا قرار دارند.

به لحاظ تشخیص و درمان بیماریها ، نقاط یوان از جایگاه مهم و بزرگی برخوردار میباشند.

نقطه یوان مریدین ریه : lu9
نقطه یوان مریدین پریکاردیوم : pc7
نقطه یوان مریدین قلب : H7
نقطه یوان مریدین طحال : sp3
نقطه یوان مریدین کبد : Liv3
نقطه یوان مریدین کلیه : k3
نقطه یوان مریدین روده بزرگ : Li4
نقطه یوان مریدین سان جیائو : TE4
نقطه یوان مریدین روده کوچک : SI4
نقطه یوان مریدین معده : St42
نقطه یوان مریدین کیسه صفرا : GB 40
نقطه یوان مریدین مثانه : BL64​

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید