تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. طب چینی
آشنایی با اندام های داخلی – کبد

آشنایی با اندام های داخلی - کبد در فیزیولوژی غربی، کبد مسئول تعدادی از توابع مهم بدن، از جمله تولید و دفع صفرا است ، که برای شکستن چربی و سم زدایی از خوناستفاده میشود است. با این حال، با توجه به TCM...

دسته بندی ها: